Chylonia (Gdynia), Potok Chyloński i Pustkowia Chylońskie (obecnie Pustki Cisowskie) w słowniku geograficznym z XIX wieku

0
1296
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 106
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 106
Także o Chyloni, Potoku Chylońskim i Pistkach Cisowskich wspomina “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wydanym w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego.
Jak widać z poniższego opisu, ówczesne znaczenie wsi Chylonia było zdecydowanie większe niż wsi Gdynia. Wynikało ono przede wszystkim z posiadania stacji kolejowej, kościoła oraz bezpośredniego położenia na ważnym szlaku komunikacyjnym (Gdańsk-Wejherowo):
Gdynia w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego.
cd. Gdynia w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego.

 

W pobliżu ówczesnej Chyloni, leżały niewielkie osady stanowiące razem z Chylonią całość gospodarczą i administracyjną (Urząd Stanu Cywilnego mieścił się wtedy w Chyloni). Obejmowały one znaczny obszar współczesnej Gdyni – m.in. Demptowo, Marszewo, Leszczynki, Pustki Cisowskie i Wiczlino. Od ich zbiorczej nazwy (Chylońskie Pustki) wzięła się potem nazwa przyszłej dzielnicy Gdyni – Pustek Cisowskich. A tak zostały one opisane w wyżej wymienionym słowniku geograficznym:
Chylońskie Pustki (dzisiaj m.in. Wiczlino, Pustki Cisowskie, Demptowo) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego.
Ten sam słownik zawiera jeszcze jedno hasło związane z Chylonią – krótki opis potoku, nad którym leżała ówczesna wieś:
Potok Chyloński w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego.
Źródło: Katalog Polskich Bibliotek Cyfrowych – http://dir.icm.edu.pl/