Tadeusz Wenda

0
1708
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 124
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 124
Tadeusz Wenda (ur. 23 lipca 1863 roku w Warszawie – zm. 1948 w Komorowie) – inżynier komunikacji.
Ukończył Szkołę Główną oraz Instytut Komunikacji w Petersburgu. Po studiach pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na terenie Rosji, był kierownikiem budowy portu w Windawie, a także nadzorował przebudowę portu w Rewlu. Pomagał w budowie portu w Royen.
W roku 1918 przyjechał do Polski i objął stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920. W tym samym roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 nadzorował dalsze prace już jako urzędnik Urzędu Morskiego w Gdyni.
Przeszedł na emeryturę w 1937 roku, pochowany został w Warszawie. Jego imię nosi ulica w porcie gdyńskim.
Źródło: Wikipedia