Ulica Starowiejska na starych fotografiach

0
1584
Ulicę Starowiejską w Gdyni można z pewnością nazwać najstarszą ulicą miasta. To wzdłuż tej ulicy skupione było osadnictwo na terenie wsi od XIII wieku, zaś same centrum wsi znajdowało się w okolicach dzisiejszego Placu Kaszubskiego.
Poniżej kilka fotek tej ulicy z różnych okresów:
Jeden z najstarszych wizerunków ulicy Starowiejskiej (wtedy nazywanej najzwyczajniej Dorfstrasse) na pocztówce z 1900 roku. Od góry od lewej kolejno szkoła ewangelicka, szkoła katolicka (a także poczta), karczma i widok ogólny. [źródło: Muzeum Miasta Gdyni]
Pierwsza katolicka (polska) szkoła w Gdyni. Zdjęcie z 1920 roku. [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]
Ostatnie zabudowania dawnego gdyńskiego sołectwa, które zostały rozebrane z latach 30. XX wieku. Budynek znajdował się w miejscu dzisiejszego wjazdu na teren Szpitala Miejskiego od strony ulicy Wójta Radtkego. Zdjęcie z około roku 1920.
Istniejąca do dzisiaj willa przy Starowiejskiej – rok 1932. W głębi budynek szpitala św. Wincentego. [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]
Rejon dzisiejszego skrzyżowania Starowiejskiej i Mściwoja. W głębi po lewej obecna kamienica przy Starowiejskiej 22.

 

Prostowanie Starowiejskiej. Na środku istniejąca do dzisiaj kamienica przy Starowiejskiej 22.
Istniejąca do dzisiaj kamienica przy Starowiejskiej 9. Lata 30.
Starowiejska 11, przy skrzyżowaniu z ulicą Zygmunta Augusta. Lata 30.
Ulica Starowiejska koło 1932 roku. Na pierwszym planie po lewej kamienica przy Starowiejskiej 26 (teraz ma trzy piętra więcej). [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]
Kamienica przy Starowiejskiej 22. Rok 1931. [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]
Widok na ulicę Starowiejską od Placu Kaszubskiego. Rok 1935. [źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe]
Autocentrala przy skrzyżowaniu Starowiejskiej i 3 Maja.
Fotografie pochodzą z różnych źródeł – część z Muzeum Miasta Gdyni, część z Archiwum Państwowego, kilka także z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Trochę fotek pozbierałem na aukcjach pocztówek, kilka na forach (przede wszystkim Wolne Forum Gdańsk), a niktóre z nich pochodzą z różnych zbiorów prywatnych. Niestety do większości z nich nie jestem już w stanie przyporządkować źródła ani pierwotnego, ani wtórnego.