„Chyloni” czy „Chylonii”

0
4922
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 113
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 113
Zbierając i opracowując materiały do tej strony zetknąłem się z dwojakim pisaniem nazwy dzielnicy Chylonia w dopełniaczu liczby pojedynczej. Jedni piszą „Chyloni”, inni „Chylonii”. Co ciekawe, obie wersje pojawiają się w codziennych gazetach i na stronach oficjalnych różnych urzędów i instytucji.
Moja intuicja podpowiadała mi wprawdzie, aby pisać „Chyloni”, jednak optycznie i fonetycznie jakoś mi to nie pasowało. Jednak na szczęście są google, dzięki którym trafiłem na wyjaśnienie językoznawcy, który rozwiał moje wątpliwości. Prof. dr hab. Edward Breza w wywiadzie dla Przeglądu Chylońskiego nr 2 z 1999 roku wyjaśnia:
Zasady ortograficzne powiadają, że w nazwach miejscowości polskich piszemy jedno”-i”, w nazwach obcych dwa “-i”. Przyjęto interpretację, że miejscowość polska to miejscowość leżąca w granicach Polski przynależna do Polski. Podobnie jak w wyrazach pospolitych. Jeżeli mamy wyraz rodzimego pochodzenia-piszemy jedno ”-i”, np.” dynia – tej dyni”, “skrzynia – tej skrzyni”, “stułbia – tej stułbi”. W wyrazach obcego pochodzenia piszemy”: “Dania – Danii”, “Hiszpania – Hiszpanii”, linia – linii”, “kolonia – kolonii”. Dopełniacz i miejscownik w nazwach miejscowości to tzw. przypadki lokalne-wskazują na miejsce, do którego się udajemy lub gdzie zamieszkujemy. Poprawnie należy pisać: “jadę do Chyloni”- przez jedno “-i”, bo jest to miejscowość polska.
Zatem piszemy, że „mieszkamy w Chyloni”.
Autor: Paweł Różyński