Agencja celna – ważne informacje w pigułce

0
500
Agencja celna Gdynia Peko

W ostatnich latach coraz więcej firm nawiązuje współpracę z partnerami z za granicy. Niestety sporo problemów w takich sytuacjach przysparza transport nabytych towarów do swojego kraju, gdzie zamierzamy je sprzedawać. Można to zrobić drogą lądową, morską czy powietrzną, ale trzeba liczyć się z koniecznością odprawy celnej i wszelkich związanych z nią procedur. Sytuacja znacznie komplikuje się kiedy sprowadzamy towar np. z Chin. Trzeba  wypełniać wtedy mnóstwo dokumentów i ubiegać o liczne pozwolenia. Właśnie w takich sytuacjach, warto skorzystać z usług agencji celnej. 

Co to jest agencja celna?

Agencja celna to wbrew pozorom nie to samo co Urząd Celny. Jej zadaniem jest pośredniczenie między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. W tym drugim możemy dokonać odprawy celnej, uregulować opłaty celne itp. Agencja z kolei reprezentuje klientów w trakcie tejże odprawy i innych formalności.

transport morski Gdynia PEKO

Agencja celna zatrudnia agentów celnych – licencjonowanych pracowników, posiadających wszelkie potrzebne dokumenty i upoważnienia wystawiana przez importera i eksportera. 

Zgodnie z przepisami, może ona  świadczyć swoim klientom usługi w dwóch różnych formach przedstawicielstwa:

Przedstawicielstwo pośrednie – przedstawiciel działa we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby. Bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zaciągane na rzecz swojego klienta. Na wypadek roszczeń dotyczących realizowanej usługi, to on odpowiada przed odpowiednimi organami.

Przedstawicielstwo bezpośrednie – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu innej osoby. W przypadku niedopilnowania procedur, to klient ponosi odpowiedzialność.

Agencja Celna Gdynia transport drogowy

W Polsce, agencje celne znajdują się np. w Gdańsku i Gdyni, ponieważ jest tam najwięcej firm spedycyjnych, przy których działają.

Jakie są zadania agencji celnej?

Wśród usług oferowanych przez agencje celne wymienić można przede wszystkim:

  • dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
  • naliczanie i określanie w zgłoszeniach celnych kwoty należności przywozowych i wywozowych,
  • pomoc podczas magazynowania, przeładunku oraz logistyka,
  • dokonywanie odpraw celnych,
  • wystawianie świadectw pochodzenia.

Agencja Celna Gdynia transport drogowy

Wśród dodatkowych obowiązków agencji celnej należy m.in. sprawdzenie czy transportowane towary objęte cłem mają potrzebne oznakowanie CE. Jeśli tak nie jest, agencja ma obowiązek poinformowania o tym klienta. Obowiązek uzyskania odpowiednich oznaczeń i certyfikatów leży na producencie. Osobom nie posiadającym wiedzy w tym temacie, agencje celne pomagają zrozumieć te i inne ważne kwestie. Dzięki temu oszczędzają oni cenny czas i nerwy.

Jak wybrać dobrą agencję celną?

Jak już zostało wspomniane, najwięcej agencji celnych jest w Gdańsku i Gdyni z uwagi na działające tam firmy spedycyjne mające dostęp do portów morskich.

Chcąc wybrać najlepszą spośród nich warto sprawdzić czy działa ona kompleksowo. Dobra agencja celna powinna udzielać klientowi wsparcia na każdym etapie – również w kwestii doradczej i formalnej.

Agencja Celna Peko Gdynia

Warto sprawdzić też jakie firmy obsługuje. Niektóre agencje skupiają się jedynie na małych bądź wielkich przedsiębiorstwach, a nie obydwu jednocześnie.

Istotną kwestią są kompetencje prawne zatrudnionych agentów. Należy upewnić się czy agencja posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje dotyczące znajomości przepisów krajowych i zagranicznych.

Firma spedycyjna Peko Gdańsk transport morski Gdynia 2

Idealnie byłoby gdyby agencja gwarantowała udzielenie pomocy także w nagłych sytuacjach. Dyspozycyjność, np. całodobowy numer alarmowy, to ważne udogodnienie.