Wojciech Szubert – czyli jak prowadzić biznes z pasją?

0
1168
wojciech szubert
wojciech szubert

Osoby prowadzące swoją działalność lub planujące założyć firmę, bardzo często uważają, że jest to jedynie ciężka praca, masa wyrzeczeń i brak czasu na życie prywatne. Istnieją jednak przypadki, które wychodzą poza schemat i pokazują, że biznes może iść w parze z pasją i samorozwojem.

Wojciech Szubert

Wraz ze zmianą społecznej mentalności, coraz więcej osób chce robić to co naprawdę lubi, a to jest już połową sukcesu. Przykładem na to jest m.in. Wojciech Szubert – człowiek realizujący wiele ciekawych przedsięwzięć biznesowych.

Jego aktywność zawodowa to m.in. wspieranie przedsiębiorców z firmą Grand Holding. Na profesjonalne wsparcie mogą tu liczyć osoby na różnych etapach rozwoju własnej działalności. 

Jak mówi Wojciech Szubert: “Biznes jest dla mnie sposobem na dawanie wartości innym. Nigdy nie traktowałem swojej działalności jako cel sam w sobie – zawsze było coś „ponad”.

W życiu prywatnym Szubert jest pasjonatem podróży, co udało mu się połączyć z pracą poprzez nawiązywanie kontraktów międzynarodowych – np. Z Iranem.

Widzę bardzo duży potencjał w relacjach z Iranem. Do najważniejszych zaliczyłbym współpracę w zakresie: sektora wydobywczego i eksploatacji złóż, projektów edukacyjno-badawczo-rozwojowych (R&B) oraz transferu technologii. Branżą o szczególnie dużym potencjale wzrostu wymiany handlowej jest także sektor rolno-spożywczy oraz rynek dostaw maszyn i technologii do produkcji i przetwórstwa rolnego. Dodatkowo liczyłbym na możliwość większej współpracy w branży energetycznej oraz chemii budowlanej.” – mówił Wojciech Szubert w wywiadzie “Polska i Iran. Biznes bez wartości jest niczym”

Owocem tej współpracy było spotkanie z Ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce – Raminem Mehmanparastem oraz organizacja  wyprawy „Iran śladami polskich uchodźców”.

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” ma dla mnie ogromne znaczenie. Dziś rzadko mówi się o fakcie, że od 1942 roku przerzucono drogą morską z terenów Rosji do Iranu ponad 115 tys. Polaków. Mniej więcej 20 tysięcy z tej liczby stanowiły dzieci. Większość z nich rozmieszczono w obozach dla uchodźców, m.in. w Teheranie, Ahwazie i Meszhedzie, gdzie organizowano liczne placówki opiekuńcze, edukacyjne i kulturalne.

Nikt nie zabraniał tam kultywowania wiary, obchodzenia świąt chrześcijańskich, czy wyrzeczenia się własnej tradycji. Czuję wobec tej (raczej) mało znanej historii wdzięczność i cieszę się, że mogę się Persom odwdzięczyć, rozwijając ich gospodarkę, dając im pracę, godnie płacąc, działając na ich rzecz, lobbując za jeszcze większym zaangażowaniem we współpracę międzynarodową.” – powiedział Wojciech Szubert po oficjalnym otwarciu wystawy, dodał także “Takie projekty pozwalają promować dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny.”

Ponadto Wojciech Szubert to fundator wielu start-upów i filantrop. 

Jego osiągnięcia na tym polu to m.in. założenie fundacji „Małe Szczęścia”, która wspiera utalentowane dzieci z potrzebujących rodzin.

Wojciech Szubert to także członek Społecznej Rady Programowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe zajęcia sprzyjają kształtowaniu w młodych ludziach potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji, bycia mobilnym oraz zdolnym do szybkiego przekwalifikowania czy dostosowania się do potrzeb potencjalnych pracodawców. Uzupełnianie planu studiów zwłaszcza o zajęcia, które pomogą rozszerzyć umiejętności praktyczne, a także dadzą możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia absolwentów WNPiD z pewnością ułatwią studentom start na rynku pracy i zalążek do ICH kariery zawodowej. To zaszczyt, że mogę w tym uczestniczyć” – powiedział Wojciech Szubert odbierając powołanie.

Działalność biznesowa i charytatywna Szuberta została wielokrotnie nagradzana – m.in. statuetką Gentlemana, przyznawaną przez ekskluzywny miesięcznik dla mężczyzn. Oprócz niego wyróżnieni byli m.in. Krzysztof Hołowczyc, Piotr Kraśko i Andrzej Piaseczny.

Mimo nagród i wyrazów uznania, Szubert nie spoczywa na laurach, cały czas rozwija się i dba o rozwój swoich pracowników. Jako osoba preferująca aktywny wypoczynek stworzył np. aplikację GdzieGramy, która pozwala w szybkim czasie znaleźć towarzyszy do wspólnego uprawiania sportu. Oprócz tego jest autorem eBooka „Happy Evolution” na temat zdrowia.

Na jego przykładzie bardzo dobrze widać, że wiedza, doświadczenie w zestawieniu z pasją i otwartością na ludzi oraz ich potrzeby, to najlepszy fundament do zawodowego spełnienia, rozwoju osobistego i realizowania przydatnych inicjatyw.

Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, najważniejsza jest umiejętność łączenia przyjemnego z pożytecznym!