Stefanowo (Amalienfelde)

0
2309
Stefanowo to nieistniejąca już dziś osada folwarczna na terenie Kępy Oksywskiej. Zlokalizowana była w połowie drogi pomiędzy osadą rybacką Nowe Obłuże, a wsią Pierwoszyno, na północ od Babiego Dołu. W XIX i początkach XX wieku składała się z zabudowań folwarcznych oraz kilku chałup chłopskich. Liczba stałych mieszkańców nie przekraczała 80 osób.
Osada przestała istnieć na przełomie lat 1940/41, kiedy jej obszar został zajęty przez budowane w tym czasie niemieckie lotnisko wojskowe.
Poniżej kilka map historycznych przedstawiających teren osady Stefanowo i okolic w 1909 roku (jako niemieckie Amalienfelde), w 1938 oraz w 1940 (ponownie jako Amalienfelde). Mapy zawdzięczam serwisowi www.mapy.eksploracja.pl, a legenda do map dostępna jest tutaj.
Mapa nieistniejącego już folwarku Stefanowo (Amalienfelde) i najbliższych okolic z 1909 roku. [źródło: www.mapy.eksploracja.pl]
Mapa nieistniejącego już folwarku Stefanowo i najbliższych okolic z 1938 roku. [źródło: www.mapy.eksploracja.pl]
Mapa nieistniejącego już folwarku Stefanowo (Amalienfelde) i najbliższych okolic z 1940 roku. [źródło: www.mapy.eksploracja.pl]
Autor: Paweł Różyński