Gdynia, pamiętnego lutego 1920 roku, w prasie gdańskiej

0
689
Luty 1920 roku to okres przejmowania w ślad za postanowieniami Traktatu Wersalskiego obszaru Pomorza Gdańskiego (bez samego Gdańska) przez polskie wojsko i administrację. Jak można się domyślić, był to czas bardzo dynamicznych zmian na tym terenie, naznaczony ogromną niepewnością i napięciami pomiędzy trzema głównymi grupami tu zamieszkującymi – Polakami, Kaszubami i Niemcami.
Postanowiłem więc sobie przejrzeć dostępną w internecie polską prasę z Gdańska (Gazeta Gdańska) z lutego 1920 roku pod kątem wzmianek dotyczących Gdyni. Niestety tylko dwie notatki można powiązać z terenem dzisiejszego naszego miasta. Pierwsza dotyczy wkroczenia polskiego wojska do wsi Gdynia. Druga zaś jest jedynie pośrednio związana z Gdynią, gdyż porusza potrzebę budowy polskiego niezależnego portu morskiego pomiędzy Gdańskiem a Puckiem.
Wkroczenie polskich wojsk do Gdyni w 1920 roku. Notatka prasowa z Gazety Gdańskiej nr 41/1920 z dnia 18 lutego 1920 roku. [źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa]
O potrzebie budowy polskiego portu morskiego w notatce prasowej Gazety Gdańskiej nr 32/1920 z dnia 10 lutego 1920 roku. [źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa]