“Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253 – 1772” – Tomasz Rembalski

0
775
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 68
gdynia portal historia gdyni stare zdjecia gdyni 68
Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253 – 1772
Publikacja Tomasza Rembalskiego „Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253 – 1772” prezentuje wszystkie znane w 2003 roku dokumenty dotyczące przedrozbiorowych dziejów Gdyni oraz wchodzącego w jej skład od 1429 roku Grabówka. Są to głównie przywileje, nadania oraz akty rozwiązujące spory graniczne. Obok przytoczonych w oryginale brzmień tychże dokumentów oraz ich tłumaczeń, zawarto także najstarsze zachowane spisy ludności.
W wyniku odnalezienia w ostatnich latach nieznanych wcześniej dokumentów okazało się, że niektóre przypuszczenia autora w tej publikacji okazały się błędne. Zostały one później zweryfikowane w książce tegoż autora wydanej w 2008 roku: „Właściciele wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni (1362-1928)„.
Autor: Paweł Różyński