wtorek, 28 listopada, 2023

Historia Gdyńskich dzielnic

Dział został stworzony z myślą o odbiorcach ukierunkowanych na poznanie dziejów wybranych terenów Gdyni, dzisiejszych dzielnic, a wcześniej niezależnych wsi. Większość zawartych w tym dziale informacji stanowi powielenie treści z innych miejsc tej strony.