O serwisie

Cele projektu – czyli po co właściwie ten cały wysiłek
Zasadniczym celem niniejszego serwisu jest gromadzenie oraz rozpowszechnianie wiedzy o Gdyni i jej najbliższych okolicach. Równocześnie będę starał się komentować aktualne problemy miasta, prezentować swoje zdanie na tematy społeczne i gospodarcze. W żadnym jednak razie nie dążę do dostarczania kompleksowych informacji o życiu miasta w dniu dzisiejszym. W tym zdecydowanie lepiej sprawdzają się serwisy informacyjne.
Liczę także, że prezentowane na tej stronie informacje rozbudzą w kimś zainteresowanie Gdynią i zachęcą do dalszego zgłębiania wiedzy oraz lepszego poznawania miasta. Dlatego chętnie nawiążę współpracę, która będzie przyczyniała się do rozwoju serwisu w jego podstawowych kierunkach: prezentacji zasobów wiedzy dotyczących historii miasta, badania dziejów oraz działania na rzecz rozwoju.

Serwis ma charakter niekomercyjny, hobbystyczny i w ten sposób ma zaspokajać moją chęć poznania.

Autor strony
Urodziłem się w Gdyni, swój wolny czas dzielę pomiędzy turystykę i poznawanie historii (także historii mojego miasta). Najbardziej interesuje mnie okres do 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi, które weszły w skład Gdyni.
Podziękowania – czyli tradycyjny uścisk ręki
Dziękuję przede wszystkim losowi za to, że urodziłem się w tak interesującym mieście i w tak interesującym mieście mogę żyć i realizować swoje marzenia.
Poza tym bardzo dziękuję:
  • Panu Mariuszowi Zaborowskiemu i innym autorom za wyrażenie zgody na publikację ich tekstów na niniejszej stronie,
  • znajomym i nieznajomym za zgodę na wykorzystanie posiadanych przez nich informacji i materiałów.
Współpraca – czyli z kim jest mi po drodze

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą dzielić się wiedzą na temat miasta lub ją pogłębiać. Chętnie zaprezentuję na niniejszej stronie ciekawe publikacje, eseje czy opinie.

Prawa autorskie – czyli co można sobie stąd wziąć
Przywiązuję bardzo dużą uwagę do przestrzegania praw autorskich. Dlatego wszystkie zewnętrzne treści w serwisie zostały opublikowane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Prezentowane na stronie obszerne fragmenty obcych publikacji, zostały tu umieszczone za zgodą autorów lub właścicieli autorskich praw majątkowych.
Jestem zwolennikiem wolnego i bezpłatnego dostępu do wiedzy. Dlatego wszystkie autorskie (podpisane moim imieniem i nazwiskiem) treści zawarte w niniejszym serwisie, są udostępnione wszystkim odwiedzającym na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, to znaczy – można je kopiować, rozpowszechniać, i prezentować (w całości lub w dowolnych częściach, gdziekolwiek lub kiedykolwiek) oraz tworzyć z nich utwory zależne, pod warunkiem:
  • uznania autorstwa — wykorzystane treści należy oznaczyć w następujący sposób: Autor: imię i nazwisko; Źródło: adres www niniejszego serwisu;
  • na tych samych warunkach — zmieniając treści, wolno rozpowszechniać je jedynie na tej samej, podobnej lub kompatybilnej licencji (czyli nie można narzucić ograniczeń w dalszym rozpowszechnianiu materiałów).
Nie trzeba na to mojej oddzielnej zgody ani nie trzeba mnie o tym informować, można robić z moimi tekstami co się chce 🙂
Pozostałe treści, informacje i zgromadzone zasoby, których nie jestem autorem, można powielać na ogólnych zasadach (tj. na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
Zarazem zwracam uwagę, że spora część prezentowanych na tej stronie zasobów – zdjęć, opisów – znajduje się w tak zwanej domenie publicznej, to znaczy, że majątkowe prawa autorskie do nich wygasły (lub z rożnych przyczyn nigdy tymi prawami objęte nie były). Oczywiście, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, podaję autora. Specyfika archiwalnych materiałów jednak rzadko umożliwia takie zadośćuczynienie autorskim prawom osobistym.